Súťažné Pravidlá

Hřiště

Súťažnú SMS zasielajte v tvare:

SLKmedzeraMENOmedzeraPRIEZVISKOmedzeraDATUM NAKUPU Z UCTENKYmedzeraCAS NAKUPU Z UCTENKYmedzeraE-MAILOVA ADRESA

SMS na 6662.
Formát dátumu a času: DDMMHHMM
Príklad SMS:
SLK JAN KOVAC 0304 0909 JAN@EMAIL.SK